“Het is voor ons de ideale plek om veel leerlingen tegelijk te bereiken”

Het maken van de juiste studiekeuze is belangrijk, maar niet altijd makkelijk. De mogelijkheden lijken namelijk vaak eindeloos en hoe weet de studiekiezer dat hij of zij voor de juiste richting heeft gekozen? Daarom hebben deze jongeren behoefte aan goede informatie. Het liefst nog op één plek waar alle opleidingen, instellingen en leerwerkbedrijven uit iedere sector bij elkaar komen. Met andere woorden: de Onderwijsbeurzen van Organisatie Groep Zuid. Voor leerlingen is dit de perfecte plek om informatie in te winnen, opleidingen, scholen en bedrijven te spreken en vooruitgang te boeken in het besluit. Voor brancheorganisaties betekent dit automatisch dat er veel potentiële werknemers op de onderwijsbeurzen aanwezig zijn. Deze beurzen zijn de perfecte plaats om hen te informeren, exposure te krijgen en leads te genereren bij jouw doelgroep. 

Waarom deelnemen

Maar waarom zou je als brancheorganisatie deelnemen? En niet onbelangrijk: hoe organiseer je als brancheorganisatie de instellingen en leerwerkplekken op zo’n manier dat het voor iedereen van meerwaarde is? Op basis van gesprekken die OGZ heeft gevoerd met deze organisaties maken wij op dat het niet altijd even makkelijk is om de branche te organiseren. Daarom wordt in dit artikel de tweeledige vraag beantwoord waarom deelname aan de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen van toegevoegde waarde is voor brancheorganisaties en hoe je dit goed organiseert.

UtrechtZorg - Studiekeuzebeurs Midden

Case Utrechtzorg

Om een compleet en overtuigend antwoord op de hoofdvraag van dit stuk te krijgen, hebben we een interview afgenomen met de brancheorganisatie Utrechtzorg. Zij exposeren inmiddels negen jaar op Studiekeuzebeurs Midden in Jaarbeurs Utrecht. Met hun tiende jaar in aantocht, mag je zeggen dat zij experts zijn in het organiseren van hun branche tijdens een beurs. Diede Heitink van Utrechtzorg, legt uit hoe de samenwerking tot stand is gekomen en waarom de hele branche profijt heeft van een samenwerking. “We waren op zoek naar een goede plek om onze voorlichtingstak te ‘huisvesten’. We werkten eerder al samen met verschillende scholen, maar dat bereik is vrij beperkt. Op de Studiekeuzebeurs van OGZ komen ruim 10.000 leerlingen en ze zijn ook nog eens van verschillende scholen afkomstig. Het is voor ons dus de ideale plek om veel leerlingen tegelijk te bereiken.”

De behoefte van Utrechtzorg voor nieuwe aanwas is niet vreemd, de zorg kampt namelijk met een tekort. Daarom wil Utrechtzorg als conglomeraat van verschillende zorginstellingen aanwezig zijn om voorlichting te geven, leerlingen te informeren en te interesseren voor een baan in de zorg. 

Hoe pakt Utrechtzorg de organisatie aan

Utrechtzorg heeft een bijzondere stand op Studiekeuzebeurs Midden, genaamd het Zorg- en Welzijnplein. Het plein is opgedeeld in kleinere, open stands waarin zes verschillende takken van de zorg vertegenwoordigd zijn: ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, de GGZ, kinderopvang en een algemene tak. Als netwerkorganisatie heeft Utrechtzorg bijna 90 deelnemers die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband zorg en welzijn. De sleutel tot succes? Heitink: “Wij zien met elkaar het belang van een goede balans tussen vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt. Daarom werken we met al deze instellingen samen in dit soort projecten. Ze hebben in beginsel al een commitment door samen naar de Studiekeuzebeurs te gaan.” 

Hoe ze dat doen? Heitink: “We zorgen ervoor dat bezoekers een zo compleet mogelijk beeld krijgen bij wat elke tak van de zorg doet. Zo proberen we de zorg en welzijnssector zoveel mogelijk tastbaar te maken. We willen vooral dat er veel te doen is en dat er een goede doorlooproute is. Hierdoor kan je gemakkelijk van tak naar tak lopen. Wat overigens ook goed werkt is dat we mensen van de werkvloer meenemen om voorlichting te geven.”

UtrechtZorg - Zorg en Welzijn

Meerwaarde aan twee kanten (h)erkend

De meerwaarde wordt door twee kanten opgemerkt, enerzijds door de bezoekers en anderzijds door de deelnemende partijen. “Bezoekers gaan er in eerste instantie niet vanuit dat er een brancheorganisatie staat, maar wanneer ze daar achter komen, zien ze er meteen de meerwaarde van in omdat ze weten dat er geen verkooppraatje achter schuil gaat.” De deelnemende partijen stellen voornamelijk de onderlinge samenwerking zeer op prijs. “Het was in het begin best lastig om het individuele belang los te laten, maar inmiddels ziet iedereen daar de meerwaarde van in. We zagen dat wanneer er één overstag ging, meerdere automatisch volgden. We zien inmiddels ook dat het elkaar in stand houdt en dat de gemaakte afspraken daardoor overeind blijven. Elke zorgtak is namelijk gebaat bij meer personeel. Als we dat samen op kunnen lossen, heeft dat een positief effect op elke deelnemende instelling. Wat wij als collectief doen, dient dus een langetermijndoel. Inmiddels weten we namelijk dat we met één editie van de beurs niet meteen effect hebben, maar met meerdere edities achter elkaar wel.”

Tips voor andere brancheorganisaties

Als eerste tip geeft Heitink dat je er als organisatie voor moet zorgen dat er genoeg ruimte tussen de stands is en dat er genoeg te doen is. “Een kleine stand met alleen maar volwassenen schrikt vaak af, hebben wij gemerkt.” Wat Heitink daarnaast ook merkt, is dat het goed werkt om algemene informatie te verstrekken die niet vanuit één opleiding komt, maar dat we echt laten zien welke opleidingsrichtingen er op het plein staan. “Vanuit daar kun je ze doorverwijzen naar een school of opleiding, want die staan meestal ook op de beurs.”

Over de samenwerking stelt ze dat het belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. “Zo hebben we afgesproken dat zorginstellingen zichzelf niet promoten. Daar zit ook onze kracht. Voor een leerling maakt het namelijk niet uit welk ziekenhuis of welke ouderenzorginstelling vertegenwoordigd is. Het gaat namelijk puur om de informatie binnen die zorgsector. Om als zorg- en welzijnsorganisatie een uniform beeld uit te stralen hebben we er dus voor gekozen om geen losse banners op te hangen en eigen outfits aan te trekken, maar er echt namens de brancheorganisatie te staan. Er is wel een plek waar alle logo’s van elk bedrijf aanwezig staat, maar verder vertegenwoordigen de bedrijven hun zorg en welzijnstak en niet het bedrijf.”

UtrechtZorg - Jaarbeurs Utrecht

Conclusie: streef naar het collectief belang

Wat Utrechtzorg als de cruciale succesfactor omschrijft, is dus vooral de samenwerking en het streven naar een collectief belang. Daarnaast is het ook belangrijk dat je algemene informatie verstrekt en duidelijk maakt dat je er niet staat om een opleiding te promoten, maar om informatie te geven over een sector. Om dat duidelijk met de doelgroep te communiceren kan je ervoor kiezen om iedere tak binnen jouw branche een eigen plek op het plein te geven en dit met kleuren te coderen. Daarnaast wekken activiteiten op de stands ook enthousiasme bij de jongeren.

Zoals Heitink al zei, dient dit een langetermijndoel. Volgens haar heeft één deelname daarom ook minder zin. Ze raadt dus aan om meerdere edities deel te nemen.

Word vandaag nog exposant

Als je dit leest, is de kans groot dat je geïnteresseerd bent geraakt in deelname aan de Onderwijs- en Studiekeuzebeurzen. Als dat zo is, vraag dan de brochure aan.

Je kan ook altijd contact met het team van de beurzen opnemen voor meer informatie en maatwerk. We hopen je snel te mogen ontvangen als onze exposant!

Brochure aanvragen

Na het invullen van het formulier ontvang je een digitale brochure en neemt een van onze accountmanagers contact met je op voor een maatwerkoplossing.