Waterbouw.nl

https://www.waterbouw.nl/

Standnr:

MBO, HBO, WO, Branche en sectorpromotie

Waterbouw.nl

Wie aan waterbouw denkt, denkt al snel aan Hollands Glorie. De Nederlandse baggeraars die in het verhaal van Jan den Hartog de wereld veroverden. Nog steeds is de Nederlandse waterbouw toonaangevend in de wereld. Of het nu gaat om het opspuiten van eilanden, het beveiligen van delta's tegen het wassende water of het bevaarbaar houden van waterwegen.

Bedrijven
Nederland telt zo'n 160 bedrijven die waterbouw tot hun hoofdactiviteit rekenen. Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta's in de wereld. Een moderne samenleving als die van ons kan immers slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte en scheppen daarvoor de randvoorwaarden. Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen.

Ongeveer een tiental grote en middelgrote waterbouwbedrijven is actief op de Europese en wereldmarkt. Zij richten zich in veel gevallen op grootschalige projecten zoals de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming. Ondanks het internationale karakter hebben de internationaal werkende bedrijven hun wortels nog stevig in de Nederlandse bodem.

Interesse
Medewerkers in de waterbouw zijn goed opgeleide mensen in vaak zeer gespecialiseerde beroepen. De waterbouw biedt een breed carrière perspectief zowel in binnen als buitenland met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding gedurende je hele loopbaan.

Streamer:
“Waterbouw is een vitale sector. Waterbouwers hebben leren leven met het water, leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.

Contactgegevens
Waterbouw.nl
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
T +31 70 349 0700
E l.vanvlier@waterbouwers.nl
I www.waterbouw.nl

 

Facts about:
TOTALE WERKGELEGENHEID 10.000, verspreid over de hele wereld
TOTALE OMZET PER JAAR VOOR DEZE BRANCHE ca. € 11 miljard wereldwijd, €  1 miljard in Nederland
AANTAL BEDRIJVEN Ongeveer 160 bedrijven
AANTAL WERKNEMERS Ongeveer 10.000 wereldwijd; 6.000 in Nederland