NHTV Breda University of Applied Sciences

https://www.nhtv.nl/

Standnr: S21

HBO, WO, Internationaal

NHTV Breda University of Applied Sciences

NHTV Breda University of Applied Sciences

NHTV Breda is een middelgrote, niet-particuliere instelling voor internationaal hoger onderwijs. NHTV bereidt je voor op een internationale carrière. Er studeren zo’n 7.000 Nederlandse en buitenlandse studenten uit zo’n 100 landen. NHTV biedt bachelor- en masteropleidingen op hbo- én wo-niveau in de vakgebieden:

  • Games

  • Media

  • Hotel

  • Facility

  • Logistiek

  • Built Environment

  • Toerisme

  • Leisure & Events

Bij NHTV kunnen vwo’ers kiezen voor een verkorte hbo-bachelor en in een aantal gevallen geldt dit ook voor mbo’ers. NHTV biedt ook een verdiepend honoursprogramma aan. Accenten in alle studies aan NHTV zijn cross-cultural understanding, social responsibility, imagineering en ondernemerschap.

In 2016 heeft NHTV Breda haar 50-jarig bestaan gevierd. Dat betekent een halve eeuw ervaring in praktijkgericht hoger onderwijs en internationaal samenwerken. NHTV is de grootste hoger onderwijsinstelling op het gebied van toerisme, leisure en hospitality ter wereld. De bacheloropleidingen van NHTV scoren al jaren hoog in de

Keuzegids HBO.

Kies je voor NHTV, dan kies je voor internationaal

NHTV bereidt je voor op een internationale carrière. Welke richting je ook kiest, je komt altijd terecht in een crossculturele setting. Het grootste deel van de opleidingen is Engelstalig. Maar ook de Nederlandstalige opleidingen hebben een internationale insteek. Er is veel aandacht voor internationaal zakendoen en samenwerken. Je wordt bovendien gestimuleerd om deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma en stage te lopen in het buitenland, zodat je al over internationale ervaring beschikt wanneer je de arbeidsmarkt opgaat.