Kinderopvang - UtrechtZorg

http://www.utrechtzorg.nl/

Standnr:

MBO, HBO, WO, Branche en sectorpromotie

Kinderopvang - UtrechtZorg

Kinderopvang is een verzamelnaam van de verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen op het moment dat ze niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Denk hierbij aan de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De kinderen worden door professionals, zoals pedagogisch medewerkers, verzorgd, begeleid en ondersteund. In de kinderopvang werk je met kinderen van 0 jaar tot en met de basisschoolleeftijd.

 

Kind & Co