HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie | UTRECHT

HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie | UTRECHT

Maak werk van filosofie!

CULTUUR & MEDIA | ONDERWIJS | BESTUUR, ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is de eerste beroepsopleiding Filosofie in Nederland. De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep in de cultuur en mediasector, het onderwijs, op het gebied van bestuureconomie en duurzaamheid.  Daarmee willen wij een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt.

De opleidingen van de HTF worden uitsluitend in deeltijd aangeboden, waardoor een combinatie van leren en werken goed mogelijk is.

De HTF is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en in het bezit van het NRTO-keurmerk. De HTF is een CRKBO Geregistreerde Instelling.