Lesmateriaal

Bij klassikale aanmelding ontvangt u een set werkbladen voor elke leerling. Deze worden gratis naar u verzonden inclusief een aantal docentenhandleidingen.

Lesmateriaal in de vorm van werkbladen

In samenwerking met DST het experience bureau biedt OGZ lesmateriaal aan in de vorm van werkbladen. Hiermee bieden wij decanen/ docenten een handreiking om hun leerlingen met een duidelijke opdracht naar de beurs te sturen, zodat zij een aanleiding hebben om zich helder te laten informeren over beroeps- en opleidingsmogelijkheden. Dit helpt de leerlingen en de standhouders om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast biedt het materiaal handvatten om verdieping te geven aan het bezoek, waardoor leerlingen zich breder kunnen oriënteren. Tot slot bieden de opdrachten de mogelijkheid om achteraf klassikaal of individueel het bezoek te evalueren. Bij klassikale aanmelding ontvangt de decaan/docent per leerling een set werkbladen toegezonden en een aantal docentenhandleidingen.

Activiteitenprogramma
De Studiekeuzebeurs Midden-Nederland biedt uw leerlingen een overzicht van de diverse brancheplein, activiteitenprogramma en beroepsvisualisaties die op verschillende stands te vinden zijn. OGZ stimuleert de organisaties om mee te doen aan het activiteitenprogramma. Hierdoor wordt het beursbezoek voor uw leerlingen leuker, effectiever en het biedt hen na afloop een beter inzicht in de toekomstmogelijkheden die er zijn.

Let op: het lesmateriaal is dus veranderd ten opzichte van voorafgaande jaren.
Vanuit de exposanten hebben we zeer positieve reacties gehoord op het activiteitenprogramma: "Door deelname aan het activiteitenprogramma trek je meer aandacht bij de bezoekers.” En: “Het is een extra stimulans voor de bezoeker om actiever mee te doen.”Waardering van de decanen die de beurs bezocht hebben:

 • Meer dan 75% van de decanen vond het activiteitenprogramma een meerwaarde voor het beursbezoek.

 • Meer dan 85% van de decanen/scholen heeft voorafgaand aan de beurs het activiteitenprogramma klassikaal besproken en 90% hiervan zag dit als meerwaarde voor de kwaliteit van het daadwerkelijke beursbezoek.

  Zo wordt er door mevrouw Sanders van het St-Gregorius College gezegd:

  “Door de aanwezigheid van het activiteitenprogramma werden mijn leerlingen gedwongen om naar verschillende pleinen te gaan en zo kwamen ze vanzelf op plekken die interessant voor ze waren.”


  Ook vanuit de exposanten hebben we zeer positieve reacties gehoord:

  "
  Door deelname aan het activiteitenprogramma trek je meer aandacht bij de bezoekers.”

En:
“Het is een extra stimulans voor de bezoeker om actiever mee te doen.