Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Studiekeuze123
Beroepskeuzebeurzen maakt gebruik van de Webservice Studiekeuzedatabase van Stichting Studiekeuze123. Uit deze Webservice is de informatie over de opleidingen, studies, instellingen en open dagen afkomstig. Stichting Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs, verenigd in de HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU, met als doel het aanbod van de Nederlandse universiteiten en hogescholen transparant te maken.
Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie te leveren over het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen.